Ved flex: Mindst 1 time daglig; Timerne lægges altid op til klokken 12:10, (klubben åbner 12:00). Spisning=1/4t dgl (12:10 – 12:25) , fra 12:25 til 13:00 er der gårdvagt                                                                       09/08/2001

Kommende

TEAM

Uge1

24. sept – 28. sept

Uge2

21. nov – 27. nov

Uge3

11. marts – 15. marts

Uge4

18. marts – 22. marts

Brugt

Samlet

Lærer-timetal

BHA

min 21,25t

 

dv-20

Samordnet indskoling

 

Samordnet indskoling

 

20

Ekstra lærer 20t

BHB

min 21,25t

 

Samordnet indskoling

Samordnet indskoling

 

0

Ekstra lærer 20t

1A

min 21,25t

aa-20;ms-21,25

aa-21,25;ms-20

Samordnet indskoling

aa-20;ms-21,25

Samordnet indskoling

aa-20;ms-21,25

165

165t

incl spis

1B

min 21,25t

gk-21,25;lo-20

tb-21,25;gk-20

Samordnet indskoling

gk-21,25;lo-20

samordnet indskoling

tb-20;lo-21,25

165

165t

incl spis

2a

min 21,25t

je-21,25;sr-20

af-21,25;je-20

af-21,25;sr-20

af-21,25;sr-20

Samordnet indskoling

165

165t

incl spis

2B

min 21,25t

gw-20;tn-21,25

gw-20;tn-21,25

tn-21,25;gi-20

tn-20;gw-21,25

165

165t

incl spis

3A

min 21,25t

hb-21,25;hd-20

bf-20;hd-21,25

hb-21,25;bf-20

hb-21,25;bf-20

Samordnet indskoling

165

165t

incl spis

3B

min 21,25t

lv-21,25;gm-15,5

lv-21,25

Samordnet indskoling

tb-21,25;gm-21,25

Samordnet indskoling

gm-21,25;lv-15,5

137,25

165t

incl spis

3C

min 21,25t

iw-21,25;av-21,25

iw-21,25;av-21,25

iw-21,25;av-21,25

mh-21,25;iw-21,25

170

165t

incl spis

4A flex

min 21,25t

su-16;pt-21,25

(jernalder);su-17

su-15;gr-21,25

su-21,25

111,75

116t

incl spis

4B flex

min 21,25t

nl-21,25

nl-21,25

je-21,25

je-21,25

85

116t

incl spis

5A flex

min 21,25t

tw-14,5;mh-14,5

tw-16;bo-16

tw-16;na-16

tw-16;na-16

125

116t

incl spis

5B flex

min 21,25t

ub-21,25

gr-19;lh-21,25

lh-21,25

eh-16,25;lh-17

116

116t

incl spis

6A flex

min 20t

rh-16;dv-16

rh-21,25

rh-26,35

rh-16;gr-16

111,6

111,6t

6B flex

min 20t

js-20

la-20

hd-20;js-20

hd-20;js-11,6

111,6

111,6t

6C flex

min 20t

ca+gi lejrskole

ca-20

gw-20;ca-21,85

ca-20

81,85

111,6t

7A flex

min 20t

tb-10;bu-20

bu-jobsnuser

pt-21,25;bu-20

bu-20

91,25

111,6t

7B flex

min 20t

ks-25

 

ks-20;ea-12

ks-20;la-15

92

111,6t

7D flex

min 20t

tb-10;bf-20

 

dv-20

dv-20

70

111,6t

8A flex

min 20t

ea-32,5;la-32,5

oe-11,6

ea-8;la-12

hands-on

96,6

111,6t

8B flex

min 20t

oe-20

lk-20

lk-20;la-8

lk-20;la-5

93

111,6t

9A flex

min 20t

 

gi-20

bo-2;ub-17,8

bo-17,8;ub-18

75,6

111,6t

9B flex

min 20t

gm-7

gm-20;na-20

ta-24,6

ta-20

91,6

111,6t

Klasselæreren udfylder med lærerinitialer og timetal, hver lærer udfylder skema2.

Samlet mulige timeforbrug: 2775t   FAKTISK FORBRUG: 2505,1t (excl. bibliotek)