Praktiske l�rerlinks Til forsiden


Arbejdstidsaftalen
Arbejdsskader Klik Arbejdsmiljø->Arbejdsskader
Cirkulære af 7. september 2000 om aftale om tillidsrepræsentanter i staten mv.
Danmarks Lærerforening
TR-håndbogen
Fagbladet Folkeskolen
Forebyggelsesfonden - lov om
Forebyggelsesfonden - Lov nr. 430 af 28. april 2010 om ændring (vedr. stress og psykisk nedslidning)
Forebyggelsesfonden - Støtte til projekter til forebyggelse af stress og psykisk nedslidning
Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd
Generelle rammeaftaler på det (amts)kommunale område
Gladsaxe Byråds Dagsordner
Gladsaxe Kommune
Gladsaxe Lærerforening Tyverne
Kommunernes Landsforening
Lærerstuderendes Landskreds
Medarbejderportalen
Opinion * Terrængående magasin for skolefolket
Personaleforhold
Pædagogisk udvikling
Skoleudvikling
Tjenestemandspension, DIN EGEN
Voksenmobning HK

Børn | Computer | Danmark | Dragebygning | GAIA | Hard&Soft | Hvad er..?Hvordan-filer  | IT-integration
Kalender | Linux | Magasiner | Modulopgaver | Privat | Projektopgaven | Skolekom | Skole-IT
Specialundervisning | Søg & Find | TR | Tyrolerhuset | Undervisning | Unge | Valgfag

Valid HTML 4.01!