Hvorfor edb i tyskundervisningen.

 

I tyskundervisningen indgår på 7. – 9. klassetrin et arbejde i og med edb, der tilgodeser de krav, der stilles i de centrale kundskabs- og færdighedsområder, og som er i overensstemmelse med de foreliggende læseplaner.

Det betyder, at vi i første omgang arbejder med at lære brugen af tekstbehandling og elektronisk kommunikation.

Målet er her, at eleverne skal opleve brugen af edb som et hjælpemiddel, de kan vælge på lige fod med andre skriftlige/elektroniske hjælpemidler.

Midlerne  er stort set opgaver fra opgaveheftet, der understøtter indlæringen af dels grammatik, sætningsstrukturer m.m. Opgaverne er tilpasset elektronisk brug, og er altså opgaver, der ellers skulle løses med blyant.

I de fleste tilfælde betyder det en tidsmæssig gevinst, når eleverne er i stand til at bruge værktøjet rigtigt.

I enkelte tilfælde bruges edb til øvelse i informationssøgning, men i et tidsmæssigt omfang og på et niveau, der ikke på nogen måde tager tid fra den øvrige tyskundervisning.

 

 

Uddrag fra Undervisningsministeriets side om ”Klare mål”.

Læs evt. mere her http://www.klaremaal.uvm.dk/

 

Centrale kundskabs- og færdighedsområder for faget Tysk

Sprogtilegnelse

Eleverne skal sættes i stand til:

udnytte it og mediers muligheder i forbindelse med informationssøgning og kommunikation

 

Efter 7. klassetrin

Eleverns forventes at kunne:

anvende computeren til tekstbehandling og kommunikation

 

Efter 9. klassetrin

Eleverne forventes at kunne:

anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstbehandling, kommunikation og informationssøgning

 

Læseplan for faget Tysk

Eleverne udvikler deres bevidsthed om, hvordan de tilegner sig tysk. Dette sker ved, at de:

inddrager deres erfaringer med edb, tv og video øver sig i at anvende ordbøger, grammatiske oversigter og andre hjælpemidler

 

Eleverne skal arbejde med:

brugen af tysk i forbindelse med edb, tv og video

skriveprocessen og dens faser, fx ved hjælp af elektronisk tekstbehandling

ordbøger, grammatiske oversigter og andre mulige hjælpemidler, evt. også i elektronisk form.

 

September 2002, Hans Nagels.