IKT-strategiplanlægning for Søborg Skole sept 1998.Gladsaxe kommunes plan sept 1998
Skolens edb-strategi "På vej mod.." sept 1995
Skolens edb-strategi "2000 EDB" okt 1995.
Gå gennem lågen til fortsættelsen.
blå:er i orden; gul: vi arbejder med det; rød: mangler
2000 EDB         SØBORG SKOLE 10/95

Plan for udbygningen af EDB-faciliteter, med målet i år 2000, 

at kunne betjene fagene i det omfang, det er beskrevet i "Formål og
centrale kundskabs- og færdighedsområder" samt i gældende læseplaner,

at der er en pc for hver 5 - 10 elev

For at nå dette mål, så det giver størst muligt udbytte for flest mulige
elever, skal udbygningen bygge på følgende 3 principper:

* Så brugervenligt som muligt, både for elever og lærere.
 F.ex. tages stilling til: 
 Spørgsmålet om brug af datadisketter eller adgang til at lægge sine
 data på harddisk (en form for net).
 Bærbare pc´er til studiebrug for lærere og ??elever??
 Printer - antal og placering.
 Indretning af faciliteter til lærerforberedelse med installeret adgang
 til pc, modem og printer.

* Ud i faglokalerne og klasserne hurtigst muligt.
  F.ex. overvejes:
  Ud fra hvad fagene/klasserne bekæftiger sig med, og har brug for og
  kan betjene,indkøbes egnet materiel til faglokalerne/flyttes pc´er fra
  biblioteket i det omfang, de kan undværes der, til klasserne.

* Enkel og overskuelig både i teknikken og i softwaren.
  F.ex. tages stilling til:
  Indretning af fælleslokale.
  Netværk - i hvilket omfang ,hvor og hvorfor?
  Enkle afprøvede programmer eller "up to date"-programmer?

Før der fastlægges principper anbefaler vi, at man arbejder med :

1) Afklaring af krav til EDB-undervisning efter "Formål og centrale
  kundskabs- og færdighedsområder".
2) Fastlæggelse af læseplaner inden for EDB-området.
                    
naHer starter vi:

Eleverne har fuld adgang til pcérne i åbningstiden.

Pcérne er helt ens med de mest nødvendige tekst og træningsprogrammer.
Spil: Eleverne kunne via elevrådet en eller to gange om året "investere" i
SPILLET.

Lærerne udstyres med to pcér på lærerværelset, hvor den ene er en
fuldstændig kopi af træningspcérne, og den anden udstyres som
arbejdsmaskine med bl.a. 8 ram og wp6.0.

Der skaffes 2-3 bærbare pcér opsat som træningspcérne til 14 dages
hjemlån, sammen med Jarnvig (video). Vores gamle Philips Bærbar 286ér er nu
sat sådan op med 5 Ram. Den kan rumme dos 6.2, windows 3.1, works,
publisher og enkelte eksempler på elevtræningsprogrammer.

4-8 pcér sættes ud i et par klasser, gerne ved siden af hinanden, så der
bliver mulighed for at eksperimentere med netforbindelser(incl printer).

1 pc, der kan kommunikere ud af huset via internet, compuserve, skoda
eller andet, opstilles på biblioteket. Den kan også bruges som alm
telefonforbindelse for lærere og klasser, som kan opbygge deres egen
"telefonbog" med DERES aktuelle kartotek.

På kontoret opsættes en prøve på "tage dit arbejde med hjem" net, ved
hjælp af win95.

Resume:  Elevernes muligheder for at bruge pc til arbejde og fornøjelse
forbedres.

Lærernes muligheder for at bruge og gøre erfaringer med pc,
forbedres.

Vi begynder at skaffe erfaring med forskellige former for
netværk.


******************************************
                  

 vej mod                 9-95

EDB ÅR 2000

Pædagogisk Råds forslag til strategi: 

1.  Materiel.

2.  Nærstrategi - hvad kan vi gøre umiddelbart, inden for få mdr.

3.  Hvordan vi kommer videre.

4.  Nuværende materielliste for hardware.

Nødvendigt MATERIEL, hvoraf vi allerede har en del, for at tilgodese FCK og 
LÆSEPLANER + DEN KOMMUNALE NORM: 1 pc PR. 5-10 elever.


50 - 60 PCér (bl.a. til opstilling i klasser og faglokaler).

Div software til fag - faglokaler, herunder til billede- og lydbehandling.
(Fysik, formning, håndarbejde, sløjd, musik m.v.).

CD-romér til informationssøgning + demonstration af forskelligt software.

Ergonomiske og pædagogiske arbejdspladser.

Netkort + software til intern netopstilling (f.eks. 2 klasser sammen, 
evt. til nemmere og hurtigere installation af software i uv-afdelingen.

Udstyr til generel undervisning (skærm på overhead, tavle m.m.).

Adgang til eksterne databaser (biblioteksdatabase).

FCskoda (ekstern kommunikation incl. Internet).

Bærbare instruktionsPCér til lærerhjemlån.

Printere (bl.a. farve), "A4-scanner", telefoner,
undervisningsmaterialer i bogform m.m.


Nærstrategi:

Pædagogiske arbejdspladser til 26 - 28 elever 
på biblo (13 - 14 PCér).           

Forsøg med PCér i klasser og faglokaler.

Indretning af uv-lokale på biblo.

Arbejdspladser til lærere til forberedelse med installeret
telefon og modem.

Og så skal vi satse på, at elever og lærere 
bliver sikre i windowsmiljøet.

2 bærbare mere til hjemlån og træning for lærere.     

Indkøb af forskelligt relevant software,
som vi har fået kendskab til på forskellige
kurser + plan for installeringstidspunkt m.m.        

Farveprinter 
(vi kan bl. a. lave vores eget brevpapir + konvolutter).        

Opstilling af PC til demosoftware.
---------------------------***---------------------------------

Derefter ( i løbet af 96) : Når vi sammen har det nødvendige grundlæggende
kendskab til  
    1. FCK og læseplaner og

    2. den nødvendige rutine i brugen af windows
      + vore øvrige programmer,

      tages beslutning om videre udbygning,
      indkøb af mere kompliceret hardware og software,
      så vi får den ønskede standard.


Med venlig hilsen
udvalget

av, jm, gr, sp, na og lk.

                                                                       
9-95

EDB 2000

I forlængelse af skolens vedtagne edb-strategi, som lægger afgørende vægt på 
bredde og spredning, samt selvfølgelig i overensstemmelse med det kommunale
ambitionsniveau,vil vi foreslå, at "maskinparken" i første omgang udvides som
nedenfor beskrevet.

Konsekvensen bliver:

1.  14 gode arbejdspladser på biblioteket med 10 af de kendte PCér, 
 samt 4 multimediemaskiner, der udover standardopsætning indeholder 
 cd-rom til bl.a. Lademanns leksikon og div andre cd-romér.
2.  2 multimediemaskiner til støtteundervisningen.(Vi har nu 3)
3.  5 klassesæt til rotation.
5.  Desuden div udvidelser med 2-3 cd-rom drev, 4 printere incl en 
 enkelt farveprinter.(Vi har nu 6 farveprintere)
6.  En lærerPC udvides med større harddisk til demo af software
 og en med cd-rom drev.
7.  1-2 bærbare PC´r til hjemlån til lærere + en hensigtsmæssig PC   
 med modem til erhvervsvejlederen p.gr.a. arbejdet med Maxidue, 
 telefonkontakt m.m. (ikke indregnet, udg. ca 20.000.-)

De 4 multimediemaskiner er komplet indkøb. Resten er løsdele, vi skal 
installere selv. Det vil tage en del tid inden det er på plads, 
men sikkert inden sommerferien.
Softwaren der er nævnt i spørgeskemaerne må de enkelte fagudvalg selv 
sørge for at finde frem til, man skal lige sikre sig, at der er 
plads i maskinerne.
Jeg vil selvfølgelig hjælpe så godt jeg kan.


På udvalgets vegne
na


Børn | Computer | Danmark | Dragebygning | GAIA | Hard&Soft | Hvad er..?Hvordan-filer  | IT-integration
Kalender | Linux | Magasiner | Modulopgaver | Privat | Projektopgaven | Skolekom | Skole-IT
Specialundervisning | Søg & Find | TR | Tyrolerhuset | Undervisning | Unge | Valgfag