Created with AOLpress

Hjemmeside med 3 frames:

Logo

Menu

Main

 

Se eksempel her

Åbn Aolpress

 

FILE/NEW/NEW FRAMESET

 

Nu ser din side sådan ud

 

 

Fang nu den øverste røde kant med musen (pilen bliver til et T) og træk lidt til nedad (2-3 cm).

 

Siden er nu delt i to.

 

Vælg den underste frames venstre kant og træk den lidt til højre (2-3 cm).

 

Siden er nu delt i 3 og ser sådan ud:

 

 

Gem nu framesettet:

 

FILE/SAVE AS

 

Nu får du en ny box:

 

Her skal du vælge:

DRIVES /SITES

og finde din mappe.

derefter skal du vælge

CREATE DIRECTORY

og i LOCATION oprette en ny mappe (fx hjemmeside)

og gemme framesettet som index.htm

 

Nu skal du skrive Logo/Menu/Main i henholdsvis øverste/venstre/højre ramme, give rammerne navne og til sidst gemme dem.

 

Marker først hver ramme og skriv i dem.

 

Nu skal du give dine tre frames navne:

 

Højreklik i logo-rammen

Du skriver Logo i NAME.

 

Højreklik i menu-rammen

Du skriver Menu i NAME.

 

Højreklik i main-rammen

Du skriver Main i NAME.

 

Marker den øverste ramme og gem den som logo

marker den venstre ramme og gem den som menu

marker den højre ramme gem den som main

 

 

Gem nu hele framesettet:

FORMAT/FRAMES/SELECT FRAMESET

CTRL S

 

Det er nu gemt