LogBog®
projekt9a99.htm
Oprettet den: 29-12-99 15:23:18
Forfatter(e): na
E-mail:
hans@nagels.dk

Projektopgaven - lærerne
  LogBog Arbejdsmodul
Arbejdsformen Projektopgaven skal indeholde en emne- og problembeskrivelse.
Den skal indeholde en logbog, som er en beskrivelse den daglige
arbejdsgang.
Dermed mener vi en beskrivelse af ALT incl overvejelser, diskussioner,
beslutninger, planer, mislykkede elementer osv.
Projektarbejdsformen er styret af nogle principper:
1. Problemorientering
2. Produktorientering
3. Fællesstyring (elever i samspil med lærerne!)
4. Tværfaglighed - og dermed også faglighed
5. Eksemplarisk indholdsvalg
Problemstillinger - 1. Hvordan bringer vi i den første del af et arbejdsforløb eleverne i situationer, hvor de bliver nysgerrige, undrer sig eller gør sig en problemstilling klar, som de ønsker at få belyst?

2.Og hvordan bygger vi et arbejdsforløb op, som tager sit udgangspunkt i elevernes eksi sterende nysgerrighed og undren eller i problemstillinger, som de er optaget af?
Indhold - Hvordan vælger vi som lærere sammen med eleverne et indhold, som viser verden som dynamisk, foranderlig med både muligheder og problemer, på en måde der giver eleverne mod på livet og ikke fører til uoverskuelighed, fjernhed eller handlingslammelse?
Produkter - 1. Hvordan kvalificerer vi eleverne til at anvende de kendte og sprogligt dominerede fremlæggelsesmåder godt og målbevidst i forhold til den målgruppe, man fremlægger for? Hvordan bliver leverne bevidste om, hvad mundtligt og skriftligt sprog kan, som ikke kan udtrykkes på anden måde?

2. Hvordan udvider vi spektret af mulige fremlæggelsesformer, f. eks. med praktiske og musiske/kunstneriske udtryksformer, som kan udtrykke ting, som ikke kan udtrykkes på anden måde? Og hvordan hjælper vi dem til at blive kvalificerede til at anvende disse fremlæggelsesformer på en hensigtsmæssig måde?

3. Hvordan giver vi forskellige elever mulighed for at bruge udtryks- og fremlæggelsesformer, som netop de har gode muligheder for at bruge? Og hvordan hjælper vi dem til at bruge udtryks- og fremlæggelsesformer, som de måske ikke er gode til, men som de med fordel kunne lære at blive bedre til at bruge?

LogBog® - Copyright © by SkoleMedi@ - http://www.skolemedia.dk/logbog