LogBog®
projekt9ael.htm
Oprettet den: 29-12-99 15:29:33
Forfatter(e): elev1
E-mail:
elev1@soeborgskole.dk

Ny viden og nye færdigheder
  LogBog Arbejdsmodul
Titel Her skriver I en foreløbig emne/tema-beskrivelse.
I skal ud over emnet begrunde, hvorfor I netop har valgt dette emne.
Det kan være ren egoisme.
Det kan være I har taget hensyn til andre elevers interesser, sådan klassen
har de bedstre muligheder for at lave en god samlet projektopgave.
Der kan være andre bevæggrunde til I peger på jeres emner:
aktualitet, vigtighed osv
1. Hvilket emne/tema er I interesseret i at arbejde med?
2. Hvorfor?
3. Hvad er overskriften til emnet?
Viden - Find ud af hvad I véd om emnet i forvejen?

1. Diskutér hvad I ved og notér en masse stikord der beskriver jeres viden - skriv evt. stikordene i et idémodul.

2. Find ud af hvad I ikke ved om emnet, og notér hvad I gerne vil vide mere om, og hvorfor.
Mål - Notér jeres svar på disse spørgsmål:
1. Hvad vil I vide noget mere om - hvad vil I lære?
2. Hvilke redskaber vil I lære at bruge?
3. Hvilke udtryksformer vil I (lære at) bruge?
4. Hvad vil I producere? Hvordan skal jeres færdige produkt være?
5. Hvordan tror I det bedst kan læres?
Redskaber - 1. Hvilke værktøjer kunne I tænke dig/jer at bruge?
2. Har I adgang til alt det, I skal bruge?
3. Kan I bruge redskaberne med det samme, eller
skal I lære det først?

TIP!
Hér kan du evt. skrive nyttige bogtitler, web-adresser og andre gode kilder til jeres arbejde.
Metode - 1. Hvordan vil I arbejde?
2. Er der aftaler, der skal træffes?
3. Vil I arbejde alene eller sammen med hinanden eller andre?
Produkt - Hvad er det I vil producere?

Find ud af hvilket produkt I vil fremstille - og beskriv det færdige produkt med en række stikord. Brug evt. idé-modulet.

Husk også at skrive hvad der skal ske med produktet - hvordan det skal fremlægges - og for hvem!
Arbejdsplan - Lav en plan over det arbejde I skal i gang med.

Planen kan indeholde:
- Beskriv de enkelte dele der skal laves
- Hvem skal lave hvad
- Hvornår skal hvad laves, altså en tidsplan
- Aftaler der skal indgås med andre
Dagbog - Skriv om det daglige arbejde:
- Hvordan I tilrettelægger arbejdet?
- Hvem laver hvad?
- Om arbejdsplanen holder eller skal rettes?
- Om hvordan I udvælger materiale til jeres emne?
- Om hvordan I bearbejder og udformer jeres materiale?
- Om jeres målsætning holder? Skriv hvorfor/hvorfor ikke.
- Om der er ting, I er uenige om i gruppen? Hvilke?
Fremlæggelse - Jeres færdige produkt skal fremlægges og præsenteres for andre - hvem?

I skal også sørge for at jeres produkt bliver diskuteret med dem der får vist jeres produkt.

Notér de vigtigste spørgsmål der er blevet diskuteret.
Hvad er I enige om ?
Hva er I ueninge om ?
Evaluering - Nu skal I sammenligne jeres oprindelige mål og planer med resultaterne.

I kan diskutere og notere svar på disse spørgsmål:

1. Hvad har I lært?
2. Hvad var svært?
3. Hvad var let?
4. Kunne I lide at arbejde med emnet?
5. Hvad kunne være bedre eller anderledes?
6. Nåede I de mål I satte op, eller har I lavet om på målene undervejs?
7. Hvordan gik jeres samarbejde?

Og til sidst:
Hvad har I lyst til at arbejde med bagefter ... ?

LogBog® - Copyright © by SkoleMedi@ - http://www.skolemedia.dk/logbog