Vejledning til billede 8


I er nu snart færdige .
Lav en kraftig/tyk krammer til at vinde resten af sejlgarnet op på.
I skal jo have noget at holde dragen i, så I ikke brænder fingrene.
Den fri ende bindes fast til krydset fra jordsiden.
Lav ligesom før to huller med 7 tommersømmet på hver side af
krydset(oven venstre/neden højre).

Gå til INFO og læs om drageflyvning og sikkerhed...