Talkendskab

Hvor mange kroner er:

5 tiere, 3 enkroner,
1 tusindkroneseddel og 2 tyvere

.

Multiplikation

              36*9

3000g =___________ kg


2 liter = ____________dl

Pladsværdi

Sæt o under tierne i

254,00 kroner


Udsagn

Sæt x ved de sande

100+5<500

500+5<550

Funktioner
x     x+2   x-3
7 _ . .
9 _ . .

Relationer

Skriv >,=,<

211+21 [   ] 200+33


.

Problemregning

Hvordan kan du betale

27 kroner?

Tegn under kasserne

Geometri

Tegn en linie på 2,8cm

Addition

   67

+87

.

Mål og omsætning

11 kr. 25 øre=__________ øre

Tegn et 9-tal spejlvendt

9 |      

Subtraktion

  394

- 195

.

Tegn klokken

4:35 Alternativuger | Børn | Computer | Danmark | Dragebygning | GAIA | Hard&Soft | Hvad er..?Hvordan-filer  
IT-integration | Kalender | Linux | Magasiner | Modulopgaver | Projektopgaven | Skolekom | Skole-IT
Specialundervisning | Søg & Find | TR | Tyrolerhuset | Undervisning | Unge | Valgfag