Skole-IT, Modulopgaverne. ...en intern øvelse i skole-it for teams Til forsiden


Hvordan et lærerteam i fællesskab udvikler kompetence og opbygger solide, genbrugelige startskamler for IT-integrationen i deres klasse/klasser/hold.

Kan det mål nås uden samtidig at have gennemført skole-it´s mindstekrav? Er det OK? Er det bedre?

1. En "traditionel" Ide:
2. En anden ide: Skole-IT for elev/lærerteams (kan der ydes tilskud fra 340 mill-puljen?)

Er et helt team med fælles gennemført halvt skole-it mere eller mindre relevant, end tre individuelle læreres hele gennemførelse af et helt skole-it?
Skole-IT Modulopgaver fremstillet af lærerne på Vestre skole
PC-kørekort * Gratis
Fjerritslev Skole Lærerkursus

Modul/Omfang Stor 1 Stor 2 Lille
A: Skolekom Pennevenner 5-10 emailmuligheder
B: Processkrivning Dagbøger A4-side instruktion i elevkritik
C: WWW-søgn. Beskriv stedet Kritisk holdning til søgeresultater Find emnelinks
D: Regneark Julearrangement Underholdningsaftensbudget Opstille regneark
E: Layout Fakta til forældre Tværfaglig kommunikation Artikel om hånd- ct PCskrift
F: WWW-stedet Database(dragefremstilling) Web-fremstilling Webfremstillings relevans iht FCK
G: Databaser Find litteraturen Interne databaser Biblen & Gladsaxe Bibliotek
H: IT-udvikling Klasse/team/skole 4 kriterierfor IT-udvikling

***********************************************

En ide:

Hvis målet er at give eleverne IT-kompetence(betjening, betydning, begreb) i overensstemmelse med læseplaner og de centrale kundskabs- og færdighedsområder.

Hvis målet også er at give lærere mulighed for at udvikle "undervisningskompetence" i videste betydning.

Hvis status er at en stor del af lærerne ikke føler sig til rette i skolernes IT-lokaler - men har styr på det hjemme.

Hvis man ikke kan bruge mini-vejledere (det kan give problemer med forventningerne til minivejlederne). Mini-vejleder Vester Hassing

Når det tager flere år at udvikle sig til "igangsætterlærer".En lærers skridt på edb-vejen

Hvad gør vi så?

Ja, man ku jo fx på skoler, hvor 2-3 lejrskoleture er almindeligt, startende med de mindste, dels vælge "lejrskolen" som en slags Storyline, dels et par andre af skolens gennemgående aktiviteter som f. eks "Skoleavisen" og  Idrætsdagen .

Aktiviteterne skal selvfølgelig være pædagogiske,
de skal også være realistiske i sig selv,
de skal være forældreopmærksomhedstiltrækkende,
så skal de være alsidige (undervisningsdifferentieret) og
de skal dække hele skoleforløbet.

Derudover skal aktiviteterne (hjemmesedler, breve, informationsplancher, regnskaber osv) lige så vel kunne udføres i hånden.

Det betyder dermed, at vi har en reel valgmulighed for at prøve os frem - aktiviteten går ikke i fisk, selvom den it-tekniske del går i fisk!

Så er der jo bare med at komme i gang.

Et veludstyret pædagogisk servicecenter - personer og materiel - kan faktisk i samarbejde med skolens teams sikre, at skolens elever i deres skoleforløb gennemgår det fundamentale IT-værktøj.

De kan få den krævede IT-kompetence samtidig med, at IT-værktøjet bliver anvendt i en forståelig helhed, også af den "ikke så IT-kyndige" lærer.


Børn | Computer | Danmark | Dragebygning | GAIA | Hard&Soft | Hvad er..?Hvordan-filer  | IT-integration
Kalender | Linux | Magasiner | Modulopgaver | Privat | Projektopgaven | Skolekom | Skole-IT
Specialundervisning | Søg & Find | TR | Tyrolerhuset | Undervisning | Unge | Valgfag

Valid HTML 4.01!