Bådelauget ved Tyrolerhuset  


Ansvar Bådelaugets Adresse Kanoer, søsætning
Almindelige ordensregler Daglig Ledelse Kanoer, udlån
Arbejdsgruppen 2003/4 Elevtilladelse Landgang og ophold
Brugere Formål Sejlads og område
Bådelaugets Materiel Kanoer, aflevering Styringsgruppen


 Formål: op

at give de tilsluttede skoler og børne - og ungdomsorganisationer en større naturoplevelse ved besøg i Tyrolerhuset ved Bagsværd sø.

at formidle en direkte kontakt til de omkringliggende foreninger for derigennem at animere elever/medlemmer til en aktiv fritid.

Brugere: op

Samtlige skoler og Børne - og ungdomsorganisationer i Gladsaxe.

Styringsgruppen: op

Bådelauget ledes af en styringsgruppe bestående af en kanokontaktlærer fra de deltagende skoler, en repræsentant fra henholdsvis børne - og ungdomsorganisationerne og Børne- og kulturforvaltningen.

Daglig ledelse: op

 Bådelauget ledes i det daglige af en arbejdsgruppe valgt blandt repræsentanterne i styringsgruppen.

Arbejdsgruppen 2003/2004: op

Lærer Jesper Kjar   Mørkhøj Skole
Lærer Kate Hold    Buddinge Skole
Lærer Inger Skov     Stengård skole
Leder Nina Hanberg   De Grønne Pigespejdere 
Fritidskons.Ivan Klitte   Børne- og kulturforvaltningen

Elevtilladelse: op

Alle elever/medlemmer skal kunne svømme mindst 200 meter og have forældretilladelse for at kunne anvende bådelaugets kanoer.

Ansvar: op

Den enkelte bruger anvender stedet under samme ansvar, som et hvilket som helst andet aktivitetstilbud, der arrangeres i forbindelse med skolen/foreningen iøvrigt.

Ved misbrug af huset og kanoerne er den enkelte bruger erstatningsansvarlig.

Bådelaugets materiel: op

12 kanoer, 36 redningsveste, 27 padler, 12 kanovogne, 12 kanosæder og 12 øser

Bådelaugets adresse: op

Tyrolerhuset, Nybrovej 315, 2800 Lyngby. Telefon 45 93 06 18

Udlån af kanoer: op

Alle skoler tildeles på forhånd 6 hverdage, henholdvis 3 dage i perioden aug./okt. og 3 dage i  april/juni, og skal melde til forvaltningen hvis de ikke gør brug af de tildelte dage.

Overskydende dage kan udlånes ved henvendelse til:

                    Børne - og kulturforvaltningen

                    Rådhuset 2860 Søborg

                    Tlf. 39 57 53 39 el. 39 57 53 37

                    BKFIKL@gladsaxe.dk   

 

Brugerne skal ved udlån give besked om flg.:

             A: Dag og tidsrum for brug af kanoer.

             B: Dag og tidsrum for brug af Tyrolerhuset.

 Herefter vil man modtage en bekræftelse på udlånet.

Denne bekræftelse skal gemmes og fremvises til kanokontaktpersonen på den enkelte skole, hvorefter nøgle og sejlpas til enten huset og/eller kanoerne udleveres.

Skolerne kan fortrinsvis låne hus og kanoer på hverdage, og børne- og ungdomsorganisatio- nerne i week - ends.

Det er ikke muligt, at låne stedet mere end 2 på hinanden følgende dage.

Ved udlån kan onsdage ikke udlånes i aftentimerne, idet Dansk Røde Kors og ungdoms- organisationerne bruger stedet

Aflevering af kanoer: op

Alle brugte kanoer, redningsveste, padler og kanovogne skal afleveres i rengjort stand, således at næste bruger kan overtage materiellet klar til brug.

Logbog i bådelauget skal udfyldes for hvert udlån.

Følg retningslinierne for aflevering af kanoerne, således at alle kan få det bedst mulige ud af opholdet.

Søsætning af kanoer: op

Kanoerne skal søsættes i Bagsværd sø ved den første bro i højre side af startbanen ved Nybrovej.

Kørsel med kanoer foregår lettest ad Nybrovej.

Sejlads og sejlområde: op

Ved brug af kanoerne skal bemandingstallet overholdes - maximalt 3 personer pr. kano - og alle i båden skal være iført godkendt redningsvest. Sejlpas skal forefindes i hver enkelt kano.

Kanoerne skal fortrinvis benyttes i Bagsværd og Lyngby søer. Bådene skal holde sig langs bredden og må ikke krydse Furesøen.

Almindelige ordensregler: op

Brugere, der færdes på søerne, skal udvise sømmelig og hensynsfuld optræden og afholde sig fra al støjende eller generende adfærd.           

Det er ikke tilladt at gå i land på øen, Gåseholmen.

Det er heller ikke tilladt at anvende ghettoblaster, CD – afspiller og lign.

Det er ikke tilladt at medtage hunde. Det samme gælder skydevåben, herunder luftbøsse, bue og pil.

Det er forbudt, at forurolige eller forulempe dyrelivet. Reder, æg og unger må ikke røres. Siv og rørbevoksninger må ikke beskadiges eller befærdes.

Plukning af fredede planter - eksempelvis åkander - er ikke tilladt.

Det er forbudt, at henkaste affald, herunder flasker og papir i vandet og på opgrødearealer.

Mærkebøjer, pontoner m.v. til sportsformål, må ikke berøres af uvedkommende.

Om badning mv. gælder politivedtægtens bestemmelser.

Landgang og ophold: op

Følg reglerne for brug af landgangsstederne, som beskrevet i sejlpasset.

Det er ikke tilladt at overnatte i kanoerne på søerne.

Bål må ikke antændes.

***********************************************************************************

Henvendelse vedr. Bådelauget ved Tyrolerhuset kan rettes til Gladsaxe Kommunes Børne- og kulturforvaltning, Rådhuset 2860 Søborg.

Telefon 39 57 53 39/ 39 57 53 37 eller mobiltlf. 40 11 80 52.

E-mail: BKFIKL@gladsaxe.dk

 

Med venlig hilsen

Styringsgruppen

Bådelauget ved Tyrolerhuset  op


Børn | Computer | Danmark | Dragebygning | GAIA | Hard&Soft | Hvad er..?Hvordan-filer  | IT-integration
Kalender | Linux | Magasiner | Modulopgaver | Privat | Projektopgaven | Skolekom | Skole-IT
Specialundervisning | Søg & Find | TR | Tyrolerhuset | Undervisning | Unge | Valgfag