Vasa´s skæbne******Årsag    

1600-talet fanns inga tekniska beräkningar av fartygs stabilitet. Det hände ofta att framför allt krigsskepp kantrade och sjönk. Deras last - kanonerna - var ju placerade högt uppe i skeppet, till skillnad från handelsfartyg som stuvade lasten långt ner. 

Istället för beräkningar hade skeppsbyggmästarna så kallade bestick. Det var bestämda proportioner som ansågs ge ett skepp goda egenskaper. Besticken för Vasa var anpassade för skepp med ett kanondäck. Men Vasa förde två kanondäck - och med likadana tunga 24-pundiga kanoner både på det övre och det undre kanondäcket (det normala för skepp med två kanondäck var betydligt lättare kanoner upptill). De vedertagna proportionerna stämde inte längre - Vasa var för stor.

Längst ner i Vasas hålskepp fanns många ton barlast - stora stenbumlingar. De skulle ge skeppet nödvändig stabilitet. Vasa sjönk därför att barlasten inte räckte till som motvikt till kanoner, virke, master och segel.

I förhören efter Vasas förlisning framkom att ett stabilitetstest föregått seglatsen. 30 man hade fått springa fram och tillbaka över översta däck medan skeppet låg nedanför slottet. Närvarande var amiralen Klas Fleming - en av flottans mest inflytelserika män. När de 30 karlarna sprungit fram och tillbaka tre gånger höll skeppet på att kantra. Amiral Fleming stoppade provet - men lät ändå Vasa segla ut på sin jungfrufärd.

Vems var då felet att Vasa sjönk?

Amiral Fleming. Delvis.
Han hade kunnat stoppa skeppet efter krängningsprovet. Å andra sidan var hon då redan färdigbyggd.

Kung Gustav II Adolf. Delvis.
Han ville ha ett stort skepp med så många och tunga kanoner som möjligt. Han hade godkänt skeppets mått.

Skeppsbyggmästare Henrik Hybertsson. Delvis.
Han byggde Vasa som om hon var ett skepp med ett kanondäck. Å andra sidan var han en skicklig skeppbyggare som gjort många framgångsrika fartyg tidigare.

Sjömännen på Vasa.
Enligt en ny teori kan Vasas förlisning bland annat lastas på sjömännen ombord. De seglade ett nytt skepp med öppna kanonportar - och Vasa sjönk då vatten rusade in genom dessa. Det bästa hade varit att prova det nybyggda skeppet med kanonportarna stängda. Ett instabilt skepp kan byggas om.

I själva verket kan man inte lasta någon enskild person för Vasas förlisning.

Orsaken till katastrofen är istället 1600-talets bristande teoretiska kunskaper i konstruktionen av skepp.

Vasa var något nytt - ett tekniskt experiment. Efter Vasa byggdes många framgångsrika skepp med både två och tre batteridäck.

Man lärde sig av Vasa (Se her: Balancen er vigtig)och gick vidare.


 Alternativuger | Børn | Computer | Danmark | Dragebygning | GAIA | Hard&Soft | Hvad er..?Hvordan-filer  
IT-integration | Kalender | Linux | Magasiner | Modulopgaver | Projektopgaven | Skolekom | Skole-IT
Specialundervisning | Søg & Find | TR | Tyrolerhuset | Undervisning | Unge | Valgfag