Om (selvstyrende/styrede) teams


Debat DLF Arkiv2002
Funktionsløn bortfalder
Kragelundskolen DPU Marianne Nykjær Madsen
Metodefrihed af Anders Bondo Christensen
Skolebiblioteksområdet
Teamsamarbejde/teamlæring
Kompetenceudvikling i team
FAGteam! Faglighed i fagene
Og der er måske grund til at minde om,
at hvis ikke lærerne selv styrer,
er det ikke selvstyrende team.
Anders Bondo Christensen , Formand for Danmarks Lærerforening:
En forsker i pædagogik rejste i flere år rundt med et foredrag, hvor han viste et skoleskema fra forrige århundredeskifte og et skoleskema fra i dag. Bortset fra, at det gamle skoleskema var skrevet med en sirlig håndskrift, og det aktuelle skema naturligvis var udskrevet fra en printer, så de umiddelbart meget ens ud. Og det var netop forskerens pointe. Skemaerne viste, at der reelt ikke var sket noget som helst i den danske folkeskole i de seneste hundrede år. Et lille tankeeksperiment viser, at forskeren naturligvis ikke har ret i sin provokerende påstand.LÆS MEREHER


Sammenfatning af undersøgelsen "De gode eksempler"
Forskningsprojektet "Gode eksempler" er iværksat for at få undersøgt, om det er muligt at finde karakteristika ved de skoler, der formår at løfte deres elever højere end forventet, når der tages højde for elevernes sociale baggrund.

OECD rapport om grundskolen i Danmark 2004
Skoleledere spiller på mange måder den centrale rolle i forbindelse med at få selvstyrende skoler til at fungere godt og tage sig af den praktiske implementering af kvalitets- og lighedspolitikken i skolerne.

Kommunernes kvalitetssikring af folkeskolen - 2005
En rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut konkluderer, at kommunerne ikke lever op til deres ansvar med hensyn til kvalitetssikring i folkeskolen. Undervisningsminister Bertel Haarder (V) er parat til at ændre folkeskoleloven for at sikre, at folkeskolens centrale aktører kommer til at leve op til deres lovpligtige ansvar.
Børn | Computer | Danmark | Dragebygning | GAIA | Hard&Soft | Hvad er..?Hvordan-filer  | IT-integration
Kalender | Linux | Magasiner | Modulopgaver | Privat | Projektopgaven | Skolekom | Skole-IT
Specialundervisning | Søg & Find | TR | Tyrolerhuset | Undervisning | Unge | Valgfag

Valid HTML 4.01!