Den Skemaløse Skole - Udfordringer for den enkelte. Til forsiden


8 punkts programmet Folkeskolen år 2000
8 punkts programmet Evaluering af Folkeskolen år 2000
F 2000 * Folkeskolen ind i næste årtusind Publikationer - Bl. a. afsnit om teamsamarbejde
Flexibel tilrettelæggelse af skoleåret og lærernes arbejde F-2000 - Inspirationsmateriale om teams.
Flexibel tilrettelæggelse af undervisningen F2000
Folkeskolen for fremtiden! -ændret pædagogik og ny organisation v/Erik Torm
Spræng skemaet i stykker Oplæg til debat v/Ole Albæk
Skolen uden skema Dafolo v/Erik Torm
Indskolingen i fremtidens skole Kirsten Juulstrup Rasmussen
Rødkilde Skole i Vanløse
En skole på vej i GladsaxeDer arbejdes hen imod "En skole på vej", som bl.a. indeholder forventning om, at lærerne selv planlægger deres arbejde efter formulerede mål, udfærdiget af skolens ledelse.


Børn | Computer | Danmark | Dragebygning | GAIA | Hard&Soft | Hvad er..?Hvordan-filer  | IT-integration
Kalender | Linux | Magasiner | Modulopgaver | Privat | Projektopgaven | Skolekom | Skole-IT
Specialundervisning | Søg & Find | TR | Tyrolerhuset | Undervisning | Unge | Valgfag

Valid HTML 4.01!