Pædagogisk udvikling Til forsiden


CTU Banebryderprojektet
Danmarks Pædagogiske Universitet Evalueringsværktøjer til Stjernemodellen
Europæisk skolenet Folkeskolen år 2000
Evalueringsinstituttet IKT-integration
Generaldirektoratet for uddannelse og kultur i EU * E-learning IEA - Hvor gode er vi?
Informatikforeningen InfoTek
Institut for teoretisk og ...(ITAI) IT-Spejlet
ITMF(340 mill) Kval.udv. i Folkeskolen
Learning Lab DK  Poseidon
Ministeriet Pæd. Servicecenter
Nord. skoledatanet De Selvstyrende Teams
UNI-C Sektornet Den Skemaløse Skole
Storyline
Udviklingsproces i Gladsaxe
"Fremtidens organisationer er summen af hvad de ved.
Og den altafgørende udfordring er derfor at finde ud af,
hvad de ved og at bruge den viden". - År2000citater
"Mennesket har mange sanser, som skal tilfredsstilles
i en indlæringsproces - ellers keder vi os, hvilket
går ud over indlæringsevnen og arbejdseffektivitet".


Børn | Computer | Danmark | Dragebygning | GAIA | Hard&Soft | Hvad er..?Hvordan-filer  | IT-integration
Kalender | Linux | Magasiner | Modulopgaver | Privat | Projektopgaven | Skolekom | Skole-IT
Specialundervisning | Søg & Find | TR | Tyrolerhuset | Undervisning | Unge | Valgfag

Valid HTML 4.01!